Účetnictví

[201] Základy účetnictví (30 hodin)

Obsah:

 • podstata účetnictví, účetní doklady
 • rozvaha, rzměny rozvahových stavů, účetní zápis
 • základy účtování na rozvahových účtech, neplátce DPH, plátce DPH
 • základy účtování na výsledkových účtech
 • uzávěrkové operace
 • souvislý příklad účtování v syntetické a analytické evidenci

Využití:

 • osvojení základů vedení účetnictví

Určeno pro:

 • začínající podnikatele
 • žáky středních škol
 • rekvalifikace nezaměstnaných

Cena: viz ceník


[202] Finanční účetnictví (50 hodin)

Obsah:

 • účtování zásob
 • účtování dlouhodobého majetku
 • platební styk
 • mzdy - výpočty, účtování
 • účtování na kapitálových účtech
 • zúčtovací vztahy
 • náklady, výnosy, časové rozlišení
 • účetní uzávěrka a závěrka

Využití:

 • prohloubení znalosti vedení účetnictví, aktualizace informací z oblasti účetnictví

Určeno pro:

 • začínající podnikatele
 • žáky středních škol
 • rekvalifikace nezaměstnaných
 • další vzdělávání účetních

Cena: viz ceník


[203] Účetnictví v účetním programu (30 hodin)

Obsah:

 • seznámení s programem Money S3
 • základní účetní případy v programu
 • účtování zásob v programu
 • platební styk v programu
 • fakturace v programu
 • účtování dlouhodobého majetku v programu
 • účtování mezd v programu
 • účetní uzávěrka, závěrka v programu

Využití:

 • aplikace znalostí vedení účetnictví na účetní program, rozšíření znalostí ovládání účetního programu

Určeno pro:

 • začínající podnikatele
 • žáky středních škol
 • rekvalifikace nezaměstnaných
 • další vzdělávání účetních

Cena: viz ceník