Ostatní

[301] Pracovně-právní vztahy (12 hodin)

Obsah:

 • základy pracovního práva, orientace v Zákoníku práce
 • vznik, změna a ukončení pracovního poměru
 • práce konané mimo pracovní poměr
 • odměňování pracovníků
 • práva a povinnosti zaměstnanců/zaměstnavatelů

Určeno pro:

 • širokou veřejnost
 • možnost úpravy pro osoby s mentálním postižením
 • možnost úpravy pro osoby sociálně vyloučené v rámci resocializačních programů
 • vhodné i pro cizince

Cena: viz ceník


[302] Občanské a rodinné právo (12 hodin)

Obsah:

 • základy občanského a rodinného práva, orientace v právních předpisech
 • vlastnické právo a katastr nemovitostí
 • dědické právo
 • kupní smlouva, smlouva o dílo, nájemní smlouva, darovací smlouva, plná moc
 • občanské soudní řízení - podání návrhů žaloby
 • služby advokátů a notářů
 • manželství, registrované partnerství
 • právní vztahy v rodině
 • náhradní péče o dítě

Určeno pro:

 • širokou veřejnost
 • možnost úpravy pro osoby s mentálním postižením
 • možnost úpravy pro osoby sociálně vyloučené v rámci resocializačních programů

Cena: viz ceník