Studijní obory

Obchodní akademie [63-41-M/02]

Obor 63-41-M/02 obchodní akademie je čtyřletý studijní obor s maturitou se zaměřením na cizí jazyky, cizojazyčnou korespondenci a mezinárodní obchod, informační technologie a jejich využití v ekonomice, drobné podnikání a daně.

Toto zaměření oboru se realizuje formou výuky volitelných předmětů od třetího ročníku studia. Kromě toho je v učebním plánu větší počet hodin věnován matematice, účetnictví a financování.

Žáci jsou zejména v odborných předmětech orientováni na praxi tak, aby byli schopni pracovat ve firmách zcela samostatně nebo jen s minimálním zapracováním. Musí být schopni vést samostatně účetnictví na počítači, zpracovat daňová přiznání, pracovat s výpočetní technikou, vyhledávat informace na internetu, využívat výpočetní techniku při komunikaci a zpracování ekonomických agend. Své vědomosti, dovednosti a návyky musí prokázat na závěr studia při maturitních zkouškách praktických i ústních. Na praktickou maturitní zkoušku se žáci připravují zejména v předmětech ekonomika, účetnictví a ekonomická cvičení.

Učební plán OA (od školního roku 2016/2017)

 

Ekonomické lyceum [78-42-M/02]

Obor 78-42-M/02 ekonomické lyceum je taktéž 4letý studijní obor zakončený maturitní zkouškou, který je určen žákům základních škol, kteří jsou teoretičtěji zaměřeni a chtějí pokračovat ve studiu na vysokých školách s humanitním nebo ekonomickým zaměřením.

Učební plán tohoto oboru obsahuje více hodin výuky všeobecně vzdělávacích předmětů. Tak jako u obchodní akademie, je i zde stanoven povinný základ učiva všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů a dále možnost volby volitelných předmětů od třetího ročníku podle orientace žáků na vysokoškolské studium (cizí jazyky, matematika, dějepis, společenské vědy) nebo na praxi. Výuka volitelných předmětů se realizuje formou seminářů.

Učební plán EL (od školního roku 2016/2017)