Jazykové kurzy

 


Potřebujete-li poradit s volbou vhodného jazykového kurzu nebo podrobněji vysvětlit cokoli z naší nabídky, napište na skola@oa-jhradec.cz, uveďte své telefonní číslo a my Vám potřebné informace pošleme nebo zavoláme.

 

  1. standardní kurzy
  2. státnicové kurzy
  3. speciální kurzy
  4. firemní kurzy
  5. jednoletý intenzivní kurz (tzv. "pomaturitní studium")

Ceny kurzů

Ceny kurzů jsou odvozeny od počtu účastníků. Pokud není cena kurzu uvedena, informujte se na aktuální cenu na tel. 384 361 539.

 


Přihlášky ke státním jazykovým zkouškám

Do konce března je možné podat přihlášku ke složení státní jazykové zkoušky z AJ a NJ v jarním termínu. Přihlášky jsou k dispozici na sekretariátu. Při podání přihlášky zaplatíte poplatek 2000,- Kč (základní) nebo 3000,- Kč (všeobecná JZ). 

 

1) Standardní jazykové kurzy

Nabízíme jazykové vzdělávání pro všechny věkové kategorie, od začátečníků po pokročilé. Podmínkou pro otevření kurzu je jen minimální počet 5 účastníků. Při 10 účastnících Vás vyjde 30hodinový kurz na 1830,- Kč, tj. 61,- Kč/hodinu!

Aktuálně máme v nabídce výuku angličtiny, němčiny, francouzštiny a ruštiny.

 

Jazykové kurzy pro veřejnost

 

 

2) Státnicové kurzy

Jako jazyková škola, která má mj. akreditaci ke konání státních jazykových zkoušek, nabízíme všem zájemcům o cizí jazyk přípravu ke státním zkouškám a každoročně otevíráme kurzy v různých stupních obtížnosti. Kurzy vedou většinou lektoři, kteří posléze zkouší u státních zkoušek, takže je zaručena efektivní příprava právě na tyto zkoušky.

 

3) Speciální jazykové kurzy

Pro zájemce o přípravu na mezinárodní jazykové zkoušky Cambridge English (KET, PET, FCE, CAE, YLE) nabízíme speciální kurzy zaměřené právě na tyto zkoušky. Kromě toho umožníme uchazečům zkusit si dané testy a podle počtu zájemců případně umožnit vykonat tyto zkoušky přímo v naší škole. Bližší informace o zkouškách Cambridge English (PDF)

 

Jazykové kurzy pro žáky ZŠ

 

 

 

4) Firemní jazykové kurzy

Potřebujete-li ve Vaší firmě zlepšit jazykovou vybavenost, obraťte se na nás, můžeme Vám nabídnout kurz "na míru" a školit přímo u Vás.

 

 

5) Jednoletý kurz cizího jazyka

Absolventům SŠ s úplným středním vzděláním nebo s úplným středním odborným vzděláním nabízíme intenzivní jednoletý kurz cizích jazyků (AJ, NJ, FJ nebo kombinace) s denní výukou. Toto studium je ve vybraných školách akreditováno MŠMT ČR a studenti, kteří maturovali v kalendářním roce, ve kterém zahájili studium v kurzu, mají postavení studenta. Kurz je tedy pro ně přípravou na budoucí povolání se všemi sociálními výhodami (sleva na dani z příjmů pro rodiče, sleva na dani z příjmů pro studenta, dávky státní sociální podpory).

Vyučuje se 20 hodin týdně v odborných učebnách a v multimediální učebně. O úspěšném ukončení studia vydáváme osvědčení státní jazykové školy. Studenti mají možnost ukončit studium složením státní zkoušky základní nebo všeobecné, na níž se během studia připravují, případně zkouškou pro získání mezinárodního certifikátu. Základem studia jsou učebnice pro jazykové školy, jako doplňkové zdroje jsou využívány i další jazykové učebnice podle doporučení vyučujících.

Studenti mohou využívat všech zařízení školy (počítače, internet) a navštěvovat další jazykové kurzy a nepovinné předměty (např. přípravu k přijímacím zkouškám na VŠ z matematiky, konverzační kurzy) a účastnit se exkurzí a zájezdů pořádaných školou. Ubytování je možné v Domově mládeže SOŠ v Jindřichově Hradci. Cena ubytování: cca Kč 500,-, stravování: cca Kč 800,-.

Přihlášky ke studiu se podávají do konce srpna aktuálního roku, k dispozici jsou na sekretariátu školy nebo ke stažení z tohoto webu. K přihlášce je nutné přiložit úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení.