Maturitní zkoušky

Všeobecné informace o konání státních maturit najdete na maturita.cermat.cz

Důležité termíny (školní rok 2020/2021)

(MZ = maturitní zkoušky)

  • 11.5.2021 - praktická MZ z odborných předmětů
  • 14.5.2021 - výroční vysvědčení 4. ročníků
  • 17. - 21.5.2021 - přípravný týden k MZ ("svatý týden")
  • 24. - 26.5.2021 - didaktické testy společné části MZ
  • 2.6.2021 - písemná MZ z OSZ
  • od 7.6.2021 - ústní MZ