O škole

budova zezaduŠkola je příspěvková organizace zřízená 27.11.2001 Jihočeským krajem (viz zřizovací listina v úplném znění k 1.1.2020). V roce 2013 škola oslavila 100 let od svého založení - viz Historie školy.

Zřizovatel:

Krajský úřad Jihočeského kraje
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice

www.kraj-jihocesky.cz

Škola v číslech:

  • počet žáků: 190
  • počet tříd: 10
  • počet vyučujících: 21
  • počet učeben: 16
  • počet let existence školy: 107

Výroční zpráva 2018/2019