Učitelský sbor

Vyučující mají e-mailovou adresu ve formátu prijmeni@oa-jhradec.cz

Volat lze přes sekretariát (384 361 539), kde Vás přepojí.

Konzultace s vyučujícími ohledně prospěchu jsou možné kdykoli po předchozí domluvě!

 

Jméno

Předměty

Kabinet


Mgr. Věra Brožková ANJ, AEU K34 (3.p.)
Ing. Radim Frejlach INF K01 (přízemí)
Mgr. Ilona Hauzrová ANJ, AEU, CJL K33 (3.p.)
Mgr. Jana Imberová CJL, NEJ K32 (3.p.)
PhDr. František Jantač ANJ, FYZ, ZPV, AEU K33 (3.p.)
Ing. Josef Janda UCE ředitelna (1.p.)
Mgr. Jan Kouba TEV, NEJ, DEJ, SED K31 (3.p.)
Ing. Jitka Kozáková UCE, EKO, USW, MGT, MAK, FGR K21 (2.p.)
Bc. Kateřina Krajícová ANJ K11 (1.p.)
Ing. Jana Krýzová UCE, EKO, INF K21 (2.p.)
Mgr. Eva Kubáková MAT, FYZ, CMA K12 (1.p.)
Ing. Ivana Lorencová MAT, CMA, INF K12 (1.p.)
Markéta Navarová asistentka pedagoga K11 (1.p.)
Mgr. Karolína Nováková ZEM, HOZ, ZSV, SPK K31 (3.p.)
Ing. Miroslava Petráková UCE, PEK, PEP, EKO, USW K11 (1.p.)
Mgr. Lucie Píšová VYT sborovna (příz.)
Ing. Dana Pouzarová PEK, EKO, SPV, SPK, ZSV K21 (2.p.)
Ing. Blanka Přechová BIO, CHE, ZSV K12 (1.p.)
Ing. Ivana Růtová UCE, EKO, USW, MGT, MAK, PEK K11 (1.p.)
Mgr. Jana Šarlingrová CJL, NEJ K32 (3.p.)
Mgr. Jana Šarlingrová ml. NEJ, INF K32 (3.p.)
Ing. Karel Šíma INF K31 (3.p.)
Mgr. Jana Šoustarová Beranová ANJ, AEU, FRJ K34 (3.p.)
Mgr. Monika Vondráčková CJL, DEJ, ZSV K33 (3.p.)
Mgr. Markéta Vyhnálková FGR, PEK, UCE K11 (1.p.)

 

Legenda ke zkratkám předmětů:

(vol. = volitelný předmět)

AEU Angličtina pro Evropskou unii (vol.) MAK Marketing
ANG Anglický jazyk MAT Matematika
BIO Biologie MGT Management
CJL Český jazyk a literatura NEJ Německý jazyk
CMA Cvičení z matematiky (vol.) PEK Písemná a el. komunikace
DEJ Dějepis SEK Seminář z ekonomiky (vol.)
EKO Ekonomika SPK Společenská kultura
FGR Finanční gramotnost SPV Společenské vědy (vol.)
FRJ Francouzský jazyk TEV Tělesná výchova
FYZ Fyzika UCE Účetnictví
HOZ Hospodářský zeměpis WEB Webové technologie a multimédia (vol.)
CHE Chemie ZEM Zeměpis
INF Informatika ZPV Základy přírodních věd
KNE Konverzace v němčině (vol.) ZSV Základy společenských věd