Prohlášení o přístupnosti

Obchodní akademie T. G. Masaryka a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Husova 156, Jindřichův Hradec, se zavazuje k zpřístupnění svých internetových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na internetové stránky www.oatgm.cz.

Stav souladu

Tyto internetové stránky jsou v souladu s výše uvedenými předpisy a dále s EN 301 549 V2 1.2 a standardem WCAG 2.1.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 1. 9. 2020, a to vlastním posouzením provedeného subjektem veřejného sektoru.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Kontakt na správce obsahu:

Ing. Radim Frejlach (frejlach@oa-jhradec.cz), tel. 725460824

Kontakt na dodavatele technického řešení:

inWebio, s.r.o. (info@inwebio.cz), tel. 732431055

Postupy pro prosazování práva

V případě, že Vám nebyla poskytnuta odpověď nebo poskytnutá odpověď je neadekvátní či neuspokojivá v souvislosti s Vaší žádostí či oznámením ohledně přístupnosti internetových stránek nebo webové aplikace, kontaktujte příslušný orgán pro prosazování práva:

Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
e-mail: pristupnost@mvcr.cz