Podnikání, finance

[101] Podnikání OSVČ (30 hodin)

Obsah:

 • založení podnikání
 • vedení daňové evidence
 • zdanění podnikání
 • pojištění placené podnikatelem

Využití:

 • získání přehledu o problematice podnikání živnostníků, rozšíření znalostí o povinnostech OSVČ

Určeno pro:

 • začínající podnikatele
 • žáky středních škol
 • rekvalifikace nezaměstnaných
 • další vzdělávání živnostníků

Cena: viz ceník


[102] Finanční gramotnost (20 hodin - lze upravit dle požadavků)

Obsah:

 • peníze, ochranné prvky bankovek, platební karty a jejich funkce
 • plat a mzda, zaměstnanecké výhody, daň z příjmu FO
 • bankovní produkty: úvěry, spoření, pojištění
 • informační gramotnost - internet, CzechPoint
 • právní gramotnost, registry dlužníků, osobní bankrot, exekuce
 • ochrana spotřebitele
 • pravidla investování, investiční rizika
 • životní situace

Využití:

 • orientace ve finančních produktech
 • praktický pohled na svět financí
 • základy ekonomicko-právního vědomí

Určeno pro:

 • zejména seniory, ale i širokou veřejnost
 • možnost úpravy pro osoby s mentálním postižením
 • možnost úpravy pro osoby sociálně vyloučené v rámci resocializačních programů
 • vhodné i pro cizince

Cena: viz ceník


[103] Základy psaní na klávesnici - hmatová metoda "všemi deseti" (60 hodin)

Obsah:

 • výuka desetiprstové hmatové metody s použitím výukových programů
 • ovládání textového editoru (MS Word)

Využití:

 • zefektivnění běžných uživatelských úkonů při ovládání klávesnice PC v různých softwarových aplikacích

Určeno pro:

 • žáky základních škol
 • širokou veřejnost
 • profesní skupiny, které při výkonu své práce využívají často PC (policisté, zdravotníci, úředníci...)

Cena: viz ceník


[104] Základy obchodní korespondence a písemný styk s úřady (12 hodin)

Obsah:

 • základy úpravy písemností podle platné ČSN
 • obchodní korespondence (nabídka, poptávka, objednávka, reklamace, urgence, upomínka)
 • podání občanů (žádost, stížnost, jednoduché právní listiny)

Využití:

 • písemný styk mezi podnikateli, občany a úřady

Určeno pro:

 • širokou veřejnost
 • podnikatele a zaměstnance veřejné správy

Cena: viz ceník