Ceník, přihlášky

Cena kurzu je závislá na počtu přihlášených účastníků. Uvedené ceny vycházejí z minimálního počtu 10 účastníků v kurzu. V případě většího počtu účastníků kurzu bude výsledná cena nižší. Pokud o kurz neprojeví zájem alespoň 10 účastníků, můžeme kurz otevřít, ale za cenu úměrně zvýšenou podle počtu zájemců - včas informujeme o aktuální nabízené ceně. U dlouhodobých firemních kurzů cena dohodou.

 

Kód Název kurzu Hodin Cena*
101 Podnikání OSVČ 30 1800,- Kč
102 Finanční gramotnost 20** 1200,- Kč
103 Základy psaní na klávesnici - hmatová metoda "všemi deseti" 60 3600,- Kč
104 Základy obchodní korespondence a písemný styk s úřady 12 720,- Kč
201 Základy účetnictví 30 1800,- Kč
202 Finanční účetnictví 50 3000,- Kč
203 Účetnictví v účetním programu 30 1800,- Kč
301 Základy právní gramotnosti - pracovně-právní vztahy 12 720,- Kč
302 Základy právní gramotnosti - občanské a rodinné právo 12 720,- Kč
401 Začínáme na počítači 12 720,- Kč
402 Začínáme s tabulkovým kalkulátorem Excel 20 1200,- Kč
403 Funkce, grafy a hromadné zpracování dat v Excelu 30 1800,- Kč
404 Digitální foto, počítačová grafika a prezentace 30 1800,- Kč
405 Práce s databázovým systémem MS Access 20 1200,- Kč
406 Tvorba webových stránek 20 1200,- Kč
407 Textový editor MS Word efektivně 20 1200,- Kč

* Kalkulace při 10 účastnících.
** Počet hodin a obsah lze upravit podle požadavků.

Firmám nabízíme školení zaměstnanců "na míru" - témata, rozsah, frekvence a vyučovací časy dohodou.

Přihlášky jsou k dispozici na sekretariátu školy a níže ke stažení. Vyplněné a podepsané odevzdejte na sekretariátu, vhoďte do schránky před hlavním vchodem, příp. pošlete naskenované mailem na skola@oa-jhradec.cz.

Případné dotazy zodpovíme na tel. 384 361 539.