Čeština pro cizince

Výsledky zkoušek z ČJ (A2):

Starší výsledky:

 


Zkouška z českého jazyka pro trvalý pobyt v ČR – A2

Přihlášení ke zkoušce

Uchazeč se může přihlásit ke zkoušce buď osobně ve zkušební instituci (Obchodní akademie TGM a Jazyková škola s právem SJZ, Husova 156/II, 377 01 Jindřichův Hradec), kde je přihláška vytvořena organizátorem nebo elektronicky prostřednictvím informačního systému https://cestina-pro-cizince.cz/trvaly-pobyt/a2.

Uchazeč se přihlásí na zkoušku nejpozději 14 dnů přede dnem jejího konání; k přihlášce na daný termín doručené po této lhůtě se nepřihlíží. Pro dokončení registrace přihlášky je nutné, po předešlé telefonické dohodě s organizátorem, aby se uchazeč dostavil do zkušební instituce s platným cestovním dokladem a poukazem (pokud ho uchazeč v rámci zkoušky NEuplatňuje, musí uhradit částku 2 500,- Kč), kde podpisem stvrdí správnost povinných údajů na přihlášce, pokud tak již neučinil při osobním přihlášení ve zkušební instituci.

Částku ve výši 2 500,- Kč lze uhradit hotově na sekretariátu školy nebo bankovním převodem. Úhrada musí být provedena nejpozději 7 dnů přede dnem konáním zkoušky (pozdější příchozí platby nebudou akceptovány).  

Bankovní spojení:

  • číslo účtu: 19-0294100217/0100
  • variabilní symbol = číslo pasu
  • Do poznámky k platbě uvést celé jméno a příjmení

Organizátor zkoušky:

Pozor! Od září 2023 nová kontaktní osoba:

  • Ing. Jana Krýzová, tel. č. 384 361 539, kryzova@oa-jhradec.cz
    Obchodní akademie TGM a Jazyková škola s právem SJZ
    Husova 156/II
    377 01 Jindřichův Hradec