Přijímací řízení

Pravidla pro přijímání ke studiu pro školní rok 2021/2022

Pro školní rok 2021/2022 přijímáme:

K přijetí je nutné splnit následující podmínky:

 1. mít ukončené základní vzdělání,
 2. poskytnout studijní výsledky z 1. pololetí 8. ročníku a 1. pol. 9. ročníku ZŠ,

Přihlášku/přihlášky je třeba podat do 1. března 2021 včetně.

Jednotné přijímací zkoušky (JPZ) proběhnou v těchto termínech:

 • 3. května 2021 (1. termín)
 • 4. května 2021 (2. termín)

Výsledky 1. kola přijímacího řízení:

 • obor 63-41-M/02 obchodní akademie [PDF]
 • obor 78-42-M/02 ekonomické lyceum [PDF]

Uchazeči, kteří byli přijati, potvrdí svůj úmysl vzdělávat se odevzdáním zápisového lístku na sekretariát školy nebo odesláním poštou na adresu školy, a to do 2.6.2021 včetně.

Nepřijatí uchazeči, kteří mají zájem o studium, mohou podat odvolání proti nepřijetí 
do 3 pracovních dnů po převzetí rozhodnutí - dostavte se osobně na sekretariát školy, kde Vám pomůžeme vyplnit formulář.


2. kolo přijímacího řízení:

 • od 3. do 11. června 2021 včetně přijímáme přihlášky do 2. kola PŘ
 • toto kolo proběhne podle těchto podmínek
 • pro další informace volejte 384361539 nebo 725460823.

Výsledky 2. kola přijímacího řízení:

 • obor 63-41-M/02 obchodní akademie [PDF]
 • obor 78-42-M/02 ekonomické lyceum [PDF]

Uchazeči, kteří byli přijati, potvrdí svůj úmysl vzdělávat se odevzdáním zápisového lístku na sekretariát školy nebo odesláním poštou na adresu školy, a to do 25.6.2021 včetně.


Ke stažení:

Tiskopis přihlášky obdržíte od své základní školy, příp. na stránkách CermatuMŠMT nebo Jihočeského kraje. Pokud stahujete formulář přihlášky z internetu, ověřte si u svého výchovného poradce, že používáte aktuální přihlášku!

Se svými dotazy nás neváhejte oslovit na tel. 384361539 (sekretariát) nebo 725460823 (ředitel školy). Další informace k JPZ najdete na stránkách prijimacky.cermat.cz.