Přijímací řízení

Pravidla pro přijímání ke studiu pro školní rok 2021/2022

Pro školní rok 2021/2022 přijímáme:

K přijetí je nutné splnit následující podmínky:

  1. mít ukončené základní vzdělání,
  2. poskytnout studijní výsledky z 1. pololetí 8. ročníku a 1. pol. 9. ročníku ZŠ,

Přihlášku/přihlášky je třeba podat do 1. března 2021 včetně.

Jednotné přijímací zkoušky (JPZ) proběhnou v těchto termínech:

  • 3. května 2021 (1. termín)
  • 4. května 2021 (2. termín)

Pozor! Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR z 6.4.2021 (ke stažení) musí účastník JPZ před konáním zkoušky doložit negativní výsledek testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedeným v posledních 7 dnech před konáním zkoušky, příp. jiným dokladem, který je uveden v čl. II tohoto opatření. Doklad o výsledku AG-testu je povinna vydat škola, jejímž je uchazeč žákem.

Ke stažení:

Tiskopis přihlášky obdržíte od své základní školy, příp. na stránkách CermatuMŠMT nebo Jihočeského kraje. Pokud stahujete formulář přihlášky z internetu, ověřte si u svého výchovného poradce, že používáte aktuální přihlášku!

Se svými dotazy nás neváhejte oslovit na tel. 384361539 (sekretariát) nebo 725460823 (ředitel školy). Další informace k JPZ najdete na stránkách prijimacky.cermat.cz.