Přijímací řízení

Pravidla pro přijímání ke studiu pro školní rok 2021/2022

Pro školní rok 2021/2022 přijímáme:

K přijetí je nutné splnit následující podmínky:

  1. mít ukončené základní vzdělání,
  2. poskytnout studijní výsledky z 1. pololetí 8. ročníku a 1. pol. 9. ročníku ZŠ,

Přihlášku/přihlášky je třeba podat do 1. března 2021 včetně.

Jednotné přijímací zkoušky proběhnou v těchto termínech:

  • 12. dubna 2021 (1. termín)
  • 13. dubna 2021 (2. termín)
  • 12. května 2021 (1. náhradní termín)
  • 13. května 2021 (2. náhradní termín)

Ke stažení:

Tiskopis přihlášky obdržíte od své základní školy, příp. na stránkách CermatuMŠMT nebo Jihočeského kraje. Pokud stahujete formulář přihlášky z internetu, ověřte si u svého výchovného poradce, že používáte aktuální přihlášku!

Se svými dotazy nás neváhejte oslovit na tel. 384361539 (sekretariát) nebo 725460823 (ředitel školy). Další informace k JPZ najdete na stránkách prijimacky.cermat.cz.