Projekty

 

 

V současné době se účastníme následujících projektů:


2021: Doučování žáků škol - Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

 

2021: Projekt Erasmus+ KA2 - "We Go Green"

Jedná se o mezinárodní skupinu studentů a jejich učitelů ze šesti evropských středních škol, která se zabývá životním prostředím. Národní skupiny se vzájemně scházejí na nejrůznějších sociálních platformách a besedují o různých aspektech ochrany životního prostředí. Jednacím jazykem je angličtina. Na projektu se sešli střední školy odborného zaměření z Německa, Norska. Španělska, Chorvatska, Slovinska a České republiky (OA T. G. Masaryka Jindřichův Hradec). Během projektu se uskuteční šest mezinárodních setkání v jednotlivých účastnických zemích. Skupina má svůj Facebook, Instagram, Etwinning, blog a webové stránky.

We Go Green

 


2020: Projekt Erasmus+ školní vzdělávání Klíčová akce 2 – Partnerství škol - KA229

V listopadu 2020 začal probíhat další dvouletý projekt programu Erasmu+ Ochrana našeho kulturního dědictví.

Naše škola spolupracuje již 10 let s francouzským lyceem z Burgundska a obě školy vytvořily několik úspěšných eTwinningových projektů. Součástí tohoto nového projektu bude přípravná fáze právě v platformě eTwinningu, kde se v prostředí Twinspace nejprve seznámí 55 studentů.  Poté se budou zabývat otázkou, co je kulturní dědictví, jaký má pro nás význam a jak ho chránit. Při společné práci budou používat různé informační a komunikační technologie a angličtinu jako dorozumívací jazyk, což by mělo vést ke zlepšení jejich jazykových dovedností. Doufáme, že na podzim 2021 a na jaře 2022 se  uskuteční vzájemné návštěvy obou škol, během nichž by studenti měli osobně poznat kulturní dědictví jižních Čech a Burgundska, předat si informace a pokusit se vytvořit průvodce danými oblastmi. Osobní setkání studentů, společná práce a sdílení informací a názorů by měly přinést hlubší poznání jiné kultury, lepší vzájemné pochopení a snad i nová přátelství uprostřed Evropy.

 


2020: Projekt Erasmus+ KA101 – Mobilita pracovníků škol

Oznámení o projektu Erasmus+ KA101

 

 


2020: Projekt 298 "Společný jazyk - společná budoucnost" v rámci Programu přeshraniční spolupráce ČR - Svobodný stát Bavorsko

Cíl EÚS 2014-2020, podpořený Evropskou unií. Více v letáčku.

 


2017: Projekt OPVK - CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_035/0006113 "Vzdělávání pedagogů 2017"

Cílem tohoto projektu je další vzdělávání pedagogických pracovníků. V průběhu dvou let jsou realizovány aktivity, které prohlubují znalosti a dovednosti související s pedagogickou činností. Projekt je spolufinancován z fondů Evropské unie a je administrován MŠMT.

 

Dokončené projekty:


2015: Projekt OPVK - CZ.1.07/1.1.00/56.0073 "Zahraniční jazykové vzdělávací kurzy"

Smlouva o zajištění služeb + cenová nabídka

Výsledek výzvy k podání nabídek + přílohy

Výzva k podání nabídek: VÝZVA  +  PŘÍLOHY ! (do 30.6.2015, 12:00)


2012-2014: Projekt OPVK - CZ.1.07/1.5.00/34.0826 "Nové učební materiály"

Cílem tohoto projektu je zvýšení zapojení informačních technologií do procesu výuky a vytvoření nových učebních pomůcek a učebních materiálů (tzv. DUM, digitálních učebních materiálů) v řadě předmětů. Díky tomuto projektu mohla škola vybudovat novou velkou multimediální učebnu s 32 stanicemi pro žáky a může tak nyní vytvořené materiály uplatnit i ve výuce předmětů, které jinak nelze vyučovat ve skupinách (matematika, zeměpis, fyzika apod.).

 

 

 


2009-2010: Projekt OPVK - CZ.1.07/1.1.10/02.0082 "Nové metody výuky cizích jazyků"

V programu eTwinning pokračujeme i po skončení projektu "Nové metody výuky cizích jazyků"

 

Školní rok 2012/2013

V rámci tohoto projektu byla vybavena učebna multimediální technikou, vytvořeny materiály pro výuku anglického, německého a francouzského jazyka, zejména s možností použití s interaktivní tabulí. Žáci se zapojili do programu eTwinning, ve kterém navázali kontakt se studenty na střední škole Lycée Romain Rolland ve francouzském Clamecy.

Za projekt "How students live in connection with traditions and social events" v rámci programu eTwinning získala naše škola Evropský certifikát kvality. Za projekt "So far, so close" jsme 17.5.2013 obdrželi ocenění eTwinning Quality Label, který je udělován nejúspěšnějším projektům (v roce 2012 toto ocenění získalo 61 z celkového počtu 594 projektů).

Evropský certifikát kvality

 

Školní rok 2013/2014

V tomto školním roce studenti zpracovávali nový projekt s názvem THIS IS OUR WORLD. Našimi partnery byly:

Silute vocational training school, Silute, Litva

Lycée Romain Rolland, Clamecy, Francie

V projektu se studenti zabývali vším, co vytváří jejich svět: svými rodinami, školou, zálibami, místy, kde bydlí, i svou budoucností. Vše mohli porovnat se studenty z jiných zemí, po celou dobu vzájemně komunikovat a zlepšovat své jazykové dovednosti.

Certifikát kvality eTwinning 2013 účastníci projektu 2013/2014

 

Školní rok 2014/2015

V tomto školním roce studenti zpracovávali nový projekt s názvem COMPARING LIFE HABITS. Našimi partnery byly:

Lycée Romain Rolland, Clamecy, Francie

V projektu se studenti zabývali vším, co je součástí jejich života: svými rodinami, školou, zálibami, každodenními činnostmi, novoročními oslavami a vánočními zvyky, domácími mazlíčky, oblíbenými filmy a seriály, hudbou, typickými jídly i problémy současnosti, jako byl např. teroristický útok na redakci francouzského časopisu Charlie. Po celý školní rok vzájemně komunikovali v angličtině a zlepšovali své jazykové dovednosti. Zároveň se dozvěděli spoustu zajímavých informací o životě ve Francii a získali nové přátele.

Na základě tohoto projektu se v září 2015 zúčastní 24 našich studentů týdenní návštěvy francouzského lycea a v září 2016 francouzští studenti navštíví naši školu.

 

Školní rok 2015/2016

V tomto školním roce studenti zpracovávali nový projekt s názvem COMPARING OUR DAILY ACTIVITIES. Našimi partnery byly:

Lycée Romain Rolland, Clamecy, Francie

V projektu se studenti zabývali činnostmi, které tvoří jejich den: ranními rituály, prací ve škole, zálibami, dalšími každodenními aktivitami, oslavami a vánočními zvyky, domácími mazlíčky, oblíbenými filmy a seriály, hudbou, typickými jídly i problémy současnosti, jako byl např. teroristický útok v Paříži. Po celý školní rok vzájemně komunikovali v angličtině a zlepšovali své jazykové dovednosti. Projekt byl uzavřen po návštěvě Francie 24 českými studenty, kteří strávili týden v Lycée Romain Rolland v Clamecy v září 2015, a tak v rámci projektu mohli dál rozvíjet svá přátelství a dozvědět se spoustu zajímavých informací o životě ve Francii.
Na základě tohoto projektu v září 2016 přijede 24 francouzských studentů na týdenní návštěvu naší školy.