Úspěch našeho česko-francouzského projektu

Národní podpůrné středisko pro eTwinning v  České republice a ve Francii zhodnotilo náš projekt "Ochrana kulturního dědictví" a naše i francouzská škola obdržela národní certifikát kvality pro rok 2023.  Gratulujeme všem účastníkům projektu, konkrétně současné třídě 4.C a absolventům loňského ročníku 4.B! S výstupy projektu se můžete seznámit na stránkách školy.

Certifikát kvality