Učitelé o prázdninách

UČITELÉ O PRÁZDNINÁCH - nejen odpočívají, ale často se také vzdělávají a čerpají nové nápady pro svou práci. A projekt OP JAK nám umožňuje realizaci takových školení. Příkladem jsou dvě odborná prázdninová školení připravená a realizovaná Mgr. Janou Šoustarovou Beranovou, v celkové délce 80 vyučovacích hodin, z nichž jedno proběhlo v ČR a druhé v Bretaňském Saint-Malo. Celtic Kaleidoscope No. 18 v angličtině a kurz francouzštiny pořádaný Alliance Française de Saint-Malo.