Státní zkoušky ze zpracování textu na PC a beseda s Ing. Helenou Zaviačičovou

V úterý 11. června 2024 se na naší škole konaly státní zkoušky ze zpracování textu na PC. Pro úspěšné složení této zkoušky je třeba umět provádět základní operace v textovém procesoru, interpretovat korekturní znaménka a následně upravovat předložený text, orientovat se v gramatice spisovné češtiny a psát na klávesnici PC alespoň 200 čistých úhozů za minutu. 

Jako komisařka k nám přijela devítinásobná mistryně světa v psaní na PC klávesnici paní Ing. Helena Zaviačičová, která také svoje umění předvedla na exhibici pro 1.-3. ročníky. Její nepřekonaný rekord je 928 čistých úhozů za minutu. 

Děkujeme jí za názornou ukázku, za motivaci a besedu s našimi žáky o stálé potřebě dovednosti rychlého a přesného ovládání klávesnice.