Stali jsme se Fakultní školou EF JU v Č. Budějovicích

Naše škola uzavřela 19.6.2023 smlouvu o spolupráci s Ekonomickou fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a byl jí udělen titul "Fakultní škola EF JU". 

Součástí spolupráce bude exkluzivní přístup žáků a pedagogů OA TGM k aktuálním odborných informacím a trendům v ekonomických oborech, participace pedagogů na konzultacích a oponování kvalifikačních prací studentů EF JU a na projektech v oblasti odborného zaměření EF JU v Č. Budějovicích.