Spolupráce s EF JU České Budějovice

Dne 26. 2. 2024 se žáci 2. a 4. ročníků zúčastnili přednášky Ing. Moniky Maříkové, Ph.D. , proděkanky pro rozvoj a vnější vztahy na Ekonomické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Přednáška byla rozdělena na 2 části – prezentace fakulty a workshop zaměřený na tvorbu CV. Ve druhé části se studenti seznámili s moderními trendy při sestavování životopisu, zopakovali si znalosti z ekonomiky a aktivně pracovali s připraveným materiálem. Jejich úkolem bylo hledání nedostatků a oprava již vytvořeného CV.
Přínosem bylo prohloubení učiva našich studentů a především praktické využití u studentů 4. ročníků, kteří budou v červnu vstupovat na trh práce a hledat svá budoucí  zaměstnání. Současně Ing. M. Maříková odpověděla na řadu dotazů, které se týkaly studia na Ekonomické fakultě.