Projektové setkání Erasmus+

Ve čtvrtek 15. 6. 2023 proběhlo ve škole závěrečné projektové setkání mezinárodního projektu
Erasmus+ Ochrana kulturního dědictví, kterého se zúčastnilo 30 studentů ze třetího a čtvrtého
ročníku a dalších 40 rodičů, pedagogů a těch, které projekt zajímal. Prezentace studentů, které
mapovaly cestu projektem, si přišel poslechnout i 1. místostarosta Jindřichova Hradce, Bc. Radim
Staněk. Studenti seznámili zúčastněné se svými mobilitami a s výsledky své práce, což jsou brožury
seznamující se zajímavými místy v našem kraji a ve francouzském Burgundsku, kde se nachází naše
partnerská škola Lycée Romain Rolland. Tento projekt se pomalu uzavírá, ale jeho dopady budou
přetrvávat delší dobu, protože výsledné brožury jsou umístěny i v Informačním centru v Jindřichově
Hradci a na místním zámku.

Výsledné produkty:

Další informace o projektu:

Fotografie ze setkání: