Pozvánky k přijímacím zkouškám

Pozvánky k jednotným přijímacím zkouškám jsme odeslali 24.3.2023 poštou a oznámení zaslali na SMS + e-mailovou adresu, pokud jsme ji měli k dispozici. V případě, že jste pozvánku neobdrželi, kontaktujte nás na tel. 384361539.