Paříž a Disneyland

Ve dnech 11. - 15. 3. 2024 proběhla odborná exkurze 13 dívek naší školy pod vedením Mgr. Šoustarové Beranové do Paříže a Disneylandu. Akce proběhla v rámci projektu nazvaného "Můj výtvarný a rukodělný projekt", který je financován z OP JAK (šablony). V Paříži jsme studovaly architekturu významných pařížských památek a navštívily jsme Musée du quai Branly, kde jsme plnily svůj projektový úkol. Poslední den jsme strávily v pařížském Disneylandu, kde jsme zkoumaly podnikatelský úspěch Walta Disneye. Své poznatky přeneseme v nadcházejících týdnech do svých tříd formou prezentací. Exkurzi pro nás zajistila CK PROTRAVEL.