Krásná Normandie - projektová výuka

 

KRÁSNÁ NORMANDIE - projektová výuka Mgr. Jany Šoustarové Beranové, která probíhá v rámci OP JAK "Projekt OA TGM J. Hradec 2022" (CZ.02.02.03/00/22_003/0003741), šablony 1.III/10 Inovativní vzdělávání žáků v SŠ.

Od letošního února v naší škole funguje odpolední školní klub nazvaný "Club Normandy", na nějž na přelomu května a června navázala odborná zahraniční exkurze. Tématem projektu je inovativní výuka reálií francouzsky a anglicky mluvících zemí a účastní se ho více než padesát žáků školy ze čtyř tříd. Všichni jsou studenty angličtiny, jedna skupina studuje jako druhý jazyk francouzštinu.

Již v srpnu 2022 byl ve spolupráci s CK PRO TRAVEL pečlivě sestaven program zahraniční exkurze do Normandie a části Bretaně, do míst, kde se setkávala historie anglicky a francouzsky mluvících zemí. V průběhu ledna 2023 si žáci vybrali témata spjatá s místy z programu exkurze, poté se na prvním klubovém setkání – konferenci spojili do pracovních týmů napříč třídami a postupně připravují jednotlivá klubová setkání pro své spolužáky. Od února se tedy jednou týdně scházíme a společně se učíme o historii. Všechna setkání probíhají v angličtině s troškou francouzštiny. K dnešnímu datu proběhlo čtrnáct klubových setkání, v nichž bylo odučeno celkem 27 hodin inovativní výuky.

Myšlenkou naší společné práce je hledání cest, jak zajímavě a živě vyučovat reálie cizích zemí. Jednotlivé pracovní týmy si připravují svá setkání tak, aby byla pro jejich spolužáky nejen zajímavá a zábavná, ale aby se díky nim také naučili vybraná historická fakta a souvislosti. Zároveň ve svých týmech z různých tříd navazují nová přátelství, učí se týmové spolupráci a také posilují své prezentační a organizační dovednosti. V přiložené galerii můžete nahlédnout do činnosti našeho školního klubu. ZDE naleznete seznam témat, kterými se zabýváme.

Fotogalerie: