Den Země

V pátek 12. dubna 2024 se na naší škole uskutečnil Den Země. Tento den jsme uskutečnili trochu dříve, než probíhá tato akce ve světě, protože jsme potřebovali uvolnit učebny pro přijímací zkoušky. Den Země celosvětově připadá na 22. dubna a každoročně upozorňuje na ekologické hrozby, učí recyklovat odpad a chovat se zodpovědně k životnímu prostředí. V rámci tohoto dne se koná řada vzdělávacích akcí pro děti i dopělé.

Naši studenti tento den plnili různé úkoly na stanovištích, pokud úkol splnili správně, obdrželi indicii, podle které měli uhodnout tajenku. Nejlepší byli studenti z 1.B - Tůmová K., Tůmová T., Vistořínová, na druhém místě se umístil J. Bláha a Tuček z 3. B a na třetím místě se umístilo družstvo z  1. B ve složení Vlnas, Březina, Kovalčík, Kučera, Bubeník.