Čeština pro cizince

Výsledky zkoušek z ČJ (A2):

Starší výsledky:


Zkouška z českého jazyka pro trvalý pobyt v ČR – A2

Přihlášení ke zkoušce

Uchazeč se může přihlásit ke zkoušce pouze elektronicky prostřednictvím informačního systému https://cestina-pro-cizince.cz/trvaly-pobyt/a2.

Na zkoušku je možné se přihlásit nejpozději 14 dnů přede dnem jejího konání. Pro dokončení registrace přihlášky je nutné, po předešlé telefonické dohodě s organizátorem, aby se uchazeč dostavil s platným cestovním dokladem do zkušební instituce, kde podpisem stvrdí správnost povinných údajů na přihlášce. 

Částku ve výši 3 200,- Kč lze uhradit hotově na sekretariátu školy nebo bankovním převodem. Úhrada musí být provedena nejpozději 7 dnů přede dnem konání zkoušky (pozdější příchozí platby nebudou akceptovány).  

Bankovní spojení:

  • číslo účtu: 19-0294100217/0100
  • variabilní symbol = číslo pasu
  • Do poznámky k platbě uvést celé jméno a příjmení

Organizátor zkoušky:

Pozor! Od ledna 2024 nová kontaktní osoba:

  • Veronika Frýblová, tel. č. 384 361 539, fryblova@oa-jhradec.cz
    Obchodní akademie TGM a Jazyková škola s právem SJZ
    Husova 156/II
    377 01 Jindřichův Hradec