Školská rada

Složení školské rady

Předseda: Bc. Radim Staněk

Členové:

  • Ing. Magda Blížilová a Bc. Radim Staněk (za zřizovatele)
  • Mgr. Věra Brožková a Ing. Ivana Růtová (za pedagogické pracovníky)
  • Ing. Marcel Kaštovský, MBA (za zákonné zástupce nezletilých žáků)
  • David Karpíšek (za zletilé žáky)

 

Poslední události:

  • 8. - 11.9.2020 proběhly volby zástupce zletilých žáků, pedagogů a nezletilých žáků do ŠR - zvoleni: David Karpíšek (zást. zletilých žáků), Věra Brožková a Ivana Růtová (za pedagogy), Ing. Marcel Kaštovský, MBA (zást. nezletilých)