We go green - projektové setkání

Ve dnech 31.5. až 3.6. navštívila naši školu a naše město Jindřichův Hradec skupina 25 středoškolských studentů a 10 jejich učitelů z pěti různých evropských zemí. Návštěva se uskutečnila v rámci projektu Erasmus plus We go green, do kterého je naše škola zapojena. Za nás se návštěvy zúčastnilo 10 studentů ze třídy 1C. Návštěva si prohlédla naše město Jindřichův Hradec a jeho okolí. Dále se studenti zúčastnili různých workshopů zaměřených především na ochranu životního prostředí a společně se ve volném čase bavili. Akce se u zahraničních účastníků setkala s velkým úspěchem.