Účetní derby

Dne 19. 10. 2022 jsme se zúčastnili krajské soutěže Účetní derby v Českých Budějovicích, OA Husova 1. Adéla Písařová (4.B) se umístila na 3. místě a Michal Pochobradský (3.A) na 4. místě, bodové rozdíly ve výsledkové listině byly minimální. Gratulujeme k dosaženým výsledkům.