Talenti 1. ročníků

31. 5. 2022 se uskutečnila soutěž 1. ročníků v psaní na klávesnici v Jihlavě. Soutěže se zúčastnilo i naše družstvo ve složení Katrin Hofmannová, Kateřina Jiroušková, Kateřina Šimánková, Petra Švábirtová a Michaela Vokušová. Celkově se naše družstvo umístilo na krásném druhém místě mezi všemi zúčastněnými školami. Katrin Hofmannová navíc k celkovému 2. místu přidala i stejné umístění v desetiminutovém opisu z obrazovky, penalizace 10 úhozů za chybu, dále v desetiminutovém opisu z papírové předlohy, penalizace 50 úhozů za chybu. Třetí místo získala Katrin Hofmannová v minutových cvičeních a desetiminutovém opisu z obrazovky, penalizace 100 úhozů za chybu. Celkově tedy obsadila krásné 3. místo.

K dosaženým výsledkům blahopřejeme!