Schůze

Oznamujeme, že ve středu 5.10.2022 proběhnou následující schůze:

  1. od 15:30 schůze výboru SRPŠ (ve sborovně),
  2. od 16:00 plenární schůze SRPŠ (v uč. 11),
  3. po plenární schůzi informační schůzky pro rodiče žáků 1. roč. (1.A=uč.1, 1.B=uč.13, 1.C=uč.11).

Předem se těšíme na co největší účast!