Informace ze školní jídelny

Prosíme zákonné zástupce žáků, kteří navštěvují nebo budou navštěvovat školní jídelnu, aby se seznámili s aktuálními informacemi o přihlašování a úhradách v následujícím školním roce.

Informace ke stažení