Učitelský sbor

Vyučující mají e-mailovou adresu ve formátu prijmeni@oa-jhradec.cz

Volat lze přes sekretariát (384 361 539), kde Vás přepojí.

 

Konzultace s vyučujícími ohledně prospěchu jsou možné kdykoli po předchozí domluvě!

 

Jméno

Předměty

Kabinet


Mgr. Věra Brožková ANJ, AEU K34 (3.p.)
Ing. Radim Frejlach INF, WEB K01 (přízemí)
Mgr. Ilona Hauzrová ANJ, AEU, CJL K33 (3.p.)
Mgr. Jana Imberová CJL, NEJ K32 (3.p.)
Mgr. František Jantač ANJ, FYZ, ZPV, AEU K33 (3.p.)
Ing. Josef Janda UCE ředitelna (1.p.)
Mgr. Jan Kouba TEV, NEJ, DEJ, SED K31 (3.p.)
Ing. Jitka Kozáková UCE, EKO, USW, MGT, MAK, FGR K21 (2.p.)
Ing. Jana Krýzová UCE, EKO, INF K21 (2.p.)
Mgr. Eva Kubáková MAT, FYZ, CMA K12 (1.p.)
Ing. Ivana Lorencová MAT, CMA, INF K12 (1.p.)
Ing. Miroslava Petráková UCE, PEK, PEP, EKO, USW K11 (1.p.)
Ing. Dana Pouzarová PEK, EKO, SPV, SPK, ZSV K21 (2.p.)
Ing. Blanka Přechová BIO, CHE K12 (1.p.)
Ing. Ivana Růtová UCE, EKO, USW, MGT, MAK K11 (1.p.)
Mgr. Jana Šarlingrová CJL, NEJ K32 (3.p.)
Mgr. Jana Šarlingrová ml. NEJ K32 (3.p.)
Ing. Karel Šíma INF K31 (3.p.)
Mgr. Jana Šoustarová Beranová ANJ, AEU, FRJ K34 (3.p.)
Mgr. Monika Vondráčková, Ph.D. CJL, DEJ, ZSV K33 (3.p.)
Mgr. Vladimír Vybíral TEV, HOZ, ZEM K31 (3.p.)

 

Legenda ke zkratkám předmětů:

(vol. = volitelný předmět)

AEU Angličtina pro Evropskou unii (vol.) MAK Marketing
ANG Anglický jazyk MAT Matematika
BIO Biologie MGT Management
CJL Český jazyk a literatura NEJ Německý jazyk
CMA Cvičení z matematiky (vol.) PEK Písemná a el. komunikace
DEJ Dějepis SEK Seminář z ekonomiky (vol.)
EKO Ekonomika SPK Společenská kultura
FGR Finanční gramotnost SPV Společenské vědy (vol.)
FRJ Francouzský jazyk TEV Tělesná výchova
FYZ Fyzika UCE Účetnictví
HOZ Hospodářský zeměpis WEB Webové technologie a multimédia (vol.)
CHE Chemie ZEM Zeměpis
INF Informatika ZPV Základy přírodních věd
KNE Konverzace v němčině (vol.) ZSV Základy společenských věd

 

Přijímací řízení

Jazyková škola

Kurzy a semináře

Prezentační prostory

Projekty

Získejte kvalitní vzdělání se zaměřením na podnikání, ekonomiku a cizí jazyky. Připravíme Vás i ke studiu na VŠ. Studium na OA TGM bude Vaše první dobrá investice...

získat více infromací

Nabízíme celou řadu typů jazykových kurzů pro začátečníky i pokročilé, můžete u nás složit státní jazykové zkoušky, včetně zkoušky z češtiny pro cizince...

získat více infromací

Vždy je něco nového, čemu se můžete naučit nebo v čem se můžete zdokonalit. Vyberte si z naší nabídky odborných kurzů...

získat více infromací

Hledáte vhodné prostory pro Vaše školení, semináře, kurzy či jiné firemní akce? Chcete je spojit s odpočinkem a zábavou? Můžete spojit jedno s druhým...

získat více infromací

Informace o projektech minulých, současných i budoucích... Digitální učební materiály (DUM), eTwinning atd.

získat více infromací