Učitelský sbor

Každý vyučující má svou mailovou adresu ve tvaru prijmeni@oa-jhradec.cz.
Telefonovat můžete přes ústředu - 384 361 539.

 

Konzultace s vyučujícími ohledně prospěchu jsou možné kdykoli po předchozí domluvě!

 

Jméno

Předměty

Kabinet


Mgr. Jana Beranová ANJ, AEU, FRJ K34 (3.p.)
Mgr. Věra Brožková ANJ, AEU K34 (3.p.)
Ing. Radim Frejlach INF, WEB K01 (přízemí)
Mgr. Ilona Hauzrová ANJ, AEU, CJL K33 (3.p.)
Mgr. Jana Imberová CJL, NEJ K32 (3.p.)
Mgr. František Jantač ANJ, FYZ, ZPV K33 (3.p.)
Ing. Josef Janda UCE ředitelna (1.p.)
Mgr. Jan Kouba TEV, NEJ, DEJ K31 (3.p.)
Ing. Jitka Kozáková UCE, EKO K21 (2.p.)
Ing. Jana Krýzová UCE, EKO, INF K21 (2.p.)
Mgr. Eva Kubáková MAT, FYZ, CMA K12 (1.p.)
Ing. Ivana Lorencová MAT, CMA K12 (1.p.)
Ing. Miroslava Petráková UCE, EKC, PEK, EKO K11 (1.p.)
Ing. Dana Pouzarová PEK, EKO, SPV, SPK, ZSV K21 (2.p.)
Mgr. Růžena Průšová NEJ K32 (3.p.)
Ing. Blanka Přechová BIO, CHE K12 (1.p.)
Ing. Ivana Růtová UCE, EKO, EKC K11 (1.p.)
Mgr. Jana Šarlingrová CJL, NEJ K32 (3.p.)
Ing. Karel Šíma INF K34 (3.p.)
Mgr. Monika Vondráčková, Ph.D. CJL, DEJ, ZSV K33 (3.p.)
Mgr. Vladimír Vybíral TEV, HOZ, ZEM K31 (3.p.)

 

Legenda ke zkratkám předmětů:

(vol. = volitelný předmět)

AEU Angličtina pro Evropskou unii (vol.) KNE Konverzace v němčině (vol.)
ANG Anglický jazyk MAT Matematika
BIO Biologie NEJ Německý jazyk
CJL Český jazyk a literatura PEK Písemná a el. komunikace
CMA Cvičení z matematiky (vol.) SEK Seminář z ekonomiky (vol.)
DEJ Dějepis SPK Společenská kultura
EKC Ekonomická cvičení SPV Společenské vědy (vol.)
EKO Ekonomika TEV Tělesná výchova
FRJ Francouzský jazyk UCE Účetnictví
FYZ Fyzika WEB Webové technologie a multimédia (vol.)
HOZ Hospodářský zeměpis ZEM Zeměpis
CHE Chemie ZPV Základy přírodních věd
INF Informatika ZSV Základy společenských věd

 

Přijímací řízení

Jazyková škola

Kurzy a semináře

Prezentační prostory

Projekty

Získejte kvalitní vzdělání se zaměřením na podnikání, ekonomiku a cizí jazyky. Připravíme Vás i ke studiu na VŠ. Studium na OA TGM bude Vaše první dobrá investice...

získat více infromací

Nabízíme celou řadu typů jazykových kurzů pro začátečníky i pokročilé, můžete u nás složit státní jazykové zkoušky, včetně zkoušky z češtiny pro cizince...

získat více infromací

Vždy je něco nového, čemu se můžete naučit nebo v čem se můžete zdokonalit. Vyberte si z naší nabídky odborných kurzů...

získat více infromací

Hledáte vhodné prostory pro Vaše školení, semináře, kurzy či jiné firemní akce? Chcete je spojit s odpočinkem a zábavou? Můžete spojit jedno s druhým...

získat více infromací

Informace o projektech minulých, současných i budoucích... Digitální učební materiály (DUM), eTwinning atd.

získat více infromací