Studijní obory

Obchodní akademie [63-41-M/02]

Obor 63-41-M/02 obchodní akademie je čtyřletý studijní obor s maturitou se zaměřením na cizí jazyky, cizojazyčnou korespondenci a mezinárodní obchod, informační technologie a jejich využití v ekonomice, drobné podnikání a daně.

Toto zaměření oboru se realizuje formou výuky volitelných předmětů od třetího ročníku studia. Kromě toho je v učebním plánu větší počet hodin věnován matematice, účetnictví a financování.

Žáci jsou zejména v odborných předmětech orientováni na praxi tak, aby byli schopni pracovat ve firmách zcela samostatně nebo jen s minimálním zapracováním. Musí být schopni vést samostatně účetnictví na počítači, zpracovat daňová přiznání, pracovat s výpočetní technikou, vyhledávat informace na internetu, využívat výpočetní techniku při komunikaci a zpracování ekonomických agend. Své vědomosti, dovednosti a návyky musí prokázat na závěr studia při maturitních zkouškách praktických i ústních. Na praktickou maturitní zkoušku se žáci připravují zejména v předmětech ekonomika, účetnictví a ekonomická cvičení.

Učební plán OA (od školního roku 2016/2017)

 

Ekonomické lyceum [78-42-M/02]

Obor 78-42-M/02 ekonomické lyceum je taktéž 4letý studijní obor zakončený maturitní zkouškou, který je určen žákům základních škol, kteří jsou teoretičtěji zaměřeni a chtějí pokračovat ve studiu na vysokých školách s humanitním nebo ekonomickým zaměřením.

Učební plán tohoto oboru obsahuje více hodin výuky všeobecně vzdělávacích předmětů. Tak jako u obchodní akademie, je i zde stanoven povinný základ učiva všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů a dále možnost volby volitelných předmětů od třetího ročníku podle orientace žáků na vysokoškolské studium (cizí jazyky, matematika, dějepis, společenské vědy) nebo na praxi. Výuka volitelných předmětů se realizuje formou seminářů.

Učební plán EL (od školního roku 2016/2017)

 

Přijímací řízení

Jazyková škola

Kurzy a semináře

Prezentační prostory

Projekty

Získejte kvalitní vzdělání se zaměřením na podnikání, ekonomiku a cizí jazyky. Připravíme Vás i ke studiu na VŠ. Studium na OA TGM bude Vaše první dobrá investice...

získat více infromací

Nabízíme celou řadu typů jazykových kurzů pro začátečníky i pokročilé, můžete u nás složit státní jazykové zkoušky, včetně zkoušky z češtiny pro cizince...

získat více infromací

Vždy je něco nového, čemu se můžete naučit nebo v čem se můžete zdokonalit. Vyberte si z naší nabídky odborných kurzů...

získat více infromací

Hledáte vhodné prostory pro Vaše školení, semináře, kurzy či jiné firemní akce? Chcete je spojit s odpočinkem a zábavou? Můžete spojit jedno s druhým...

získat více infromací

Informace o projektech minulých, současných i budoucích... Digitální učební materiály (DUM), eTwinning atd.

získat více infromací