Státní zkoušky

Máte-li zájem o složení státní jazykové zkoušky z angličtiny nebo němčiny (základní nebo všeobecné), můžete tak učinit přímo na naší škole. Stačí podat do konce března aktuálního roku přihlášku k jarnímu termínu.

Státní jazykové zkoušky se konají podle vyhlášky MŠMT ČR č. 526/1992 Sb. v platném znění.

Přihlášky jsou k dispozici na sekretariátu. Při podání přihlášky zaplatíte poplatek 2000,- Kč (základní) nebo 3000,- Kč (všeobecná JZ).

Termíny zkoušek

  • 13. 5. 2016, 13:30 hod. - základní jazyková zkouška
  • 20. 5. 2016, 13:30 hod. - všeobecná jazyková zkouška

Struktura zkoušky

Písemná část zkoušky

  • ověření stupně porozumění vyslechnutému cizojazyčnému textu v rozsahu cca 5 min.;
  • ověření stupně porozumění čtenému cizojazyčnému textu v rozsahu asi 600 slov (všeobecná SJZ cca 1000 slov);
  • schopnost používat vybrané mluvnické a lexikální struktury v cizím jazyce;
  • dovednost sestavit v cizím jazyce sdělení v celkovém rozsahu asi 300 slov  - esej na dané téma (všeobecná SJZ 500 slov).

U všeobecné SJZ navíc:

  • znalost reálií zemí příslušné jazykové oblasti a reálií ČR v cizím jazyce.

Ústní část zkoušky

Termíny ústních zkoušek vyhlašuje ředitel školy. Jedná se o pohovor na vylosované téma (z 20 okruhů) v délce cca 20 minut. Cílem je:

  • ověření schopnosti pohotově reagovat v běžných situacích denního života,
  • ověření dovednosti plynně hovořit o daných tématech.

U všeobecné SJZ navíc:

  • četba v originále, dovednost plynně a jazykově správně hovořit o vlastní četbě.

 

Přijímací řízení

Jazyková škola

Kurzy a semináře

Prezentační prostory

Projekty

Získejte kvalitní vzdělání se zaměřením na podnikání, ekonomiku a cizí jazyky. Připravíme Vás i ke studiu na VŠ. Studium na OA TGM bude Vaše první dobrá investice...

získat více infromací

Nabízíme celou řadu typů jazykových kurzů pro začátečníky i pokročilé, můžete u nás složit státní jazykové zkoušky, včetně zkoušky z češtiny pro cizince...

získat více infromací

Vždy je něco nového, čemu se můžete naučit nebo v čem se můžete zdokonalit. Vyberte si z naší nabídky odborných kurzů...

získat více infromací

Hledáte vhodné prostory pro Vaše školení, semináře, kurzy či jiné firemní akce? Chcete je spojit s odpočinkem a zábavou? Můžete spojit jedno s druhým...

získat více infromací

Informace o projektech minulých, současných i budoucích... Digitální učební materiály (DUM), eTwinning atd.

získat více infromací