Projekty

 

Moodle

Podrobné informace a materiály k projektům najdete na našem informačním systému Moodle.

 

 

 


 

V současné době se účastníme následujících projektů:


2020: Projekt 298 "Společný jazyk - společná budoucnost" v rámci Programu přeshraniční spolupráce ČR - Svobodný stát Bavorsko

Cíl EÚS 2014-2020, podpořený Evropskou unií. Více v letáčku.

 


 


2017: Projekt OPVK - CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_035/0006113 "Vzdělávání pedagogů 2017"

Cílem tohoto projektu je další vzdělávání pedagogických pracovníků. V průběhu dvou let jsou realizovány aktivity, které prohlubují znalosti a dovednosti související s pedagogickou činností. Projekt je spolufinancován z fondů Evropské unie a je administrován MŠMT.

 

 

 

 

Dokončené projekty:

 

2015: Projekt OPVK - CZ.1.07/1.1.00/56.0073 "Zahraniční jazykové vzdělávací kurzy"


2012-2014: Projekt OPVK - CZ.1.07/1.5.00/34.0826 "Nové učební materiály"

Cílem tohoto projektu je zvýšení zapojení informačních technologií do procesu výuky a vytvoření nových učebních pomůcek a učebních materiálů (tzv. DUM, digitálních učebních materiálů) v řadě předmětů. Díky tomuto projektu mohla škola vybudovat novou velkou multimediální učebnu s 32 stanicemi pro žáky a může tak nyní vytvořené materiály uplatnit i ve výuce předmětů, které jinak nelze vyučovat ve skupinách (matematika, zeměpis, fyzika apod.).

 


2009-2010: Projekt OPVK - CZ.1.07/1.1.10/02.0082 "Nové metody výuky cizích jazyků"

V programu eTwinning pokračujeme i po skončení projektu "Nové metody výuky cizích jazyků"

Školní rok 2012/2013

V rámci tohoto projektu byla vybavena učebna multimediální technikou, vytvořeny materiály pro výuku anglického, německého a francouzského jazyka, zejména s možností použití s interaktivní tabulí. Žáci se zapojili do programu eTwinning, ve kterém navázali kontakt se studenty na střední škole Lycée Romain Rolland ve francouzském Clamecy.

Za projekt "How students live in connection with traditions and social events" v rámci programu eTwinning získala naše škola Evropský certifikát kvality. Za projekt "So far, so close" jsme 17.5.2013 obdrželi ocenění eTwinning Quality Label, který je udělován nejúspěšnějším projektům (v roce 2012 toto ocenění získalo 61 z celkového počtu 594 projektů).

Evropský certifikát kvality

Školní rok 2013/2014

V tomto školním roce studenti zpracovávali nový projekt s názvem THIS IS OUR WORLD. Našimi partnery byly:

  • Silute vocational training school, Silute, Litva
  • Lycée Romain Rolland, Clamecy, Francie

V projektu se studenti zabývali vším, co vytváří jejich svět: svými rodinami, školou, zálibami, místy, kde bydlí, i svou budoucností. Vše mohli porovnat se studenty z jiných zemí, po celou dobu vzájemně komunikovat a zlepšovat své jazykové dovednosti.

Certifikát kvality eTwinning 2013 účastníci projektu 2013/2014

Školní rok 2014/2015

V tomto školním roce studenti zpracovávali nový projekt s názvem COMPARING LIFE HABITS. Našimi partnery byly:

  • Lycée Romain Rolland, Clamecy, Francie

V projektu se studenti zabývali vším, co je součástí jejich života: svými rodinami, školou, zálibami, každodenními činnostmi, novoročními oslavami a vánočními zvyky, domácími mazlíčky, oblíbenými filmy a seriály, hudbou, typickými jídly i problémy současnosti, jako byl např. teroristický útok na redakci francouzského časopisu Charlie. Po celý školní rok vzájemně komunikovali v angličtině a zlepšovali své jazykové dovednosti. Zároveň se dozvěděli spoustu zajímavých informací o životě ve Francii a získali nové přátele.

Na základě tohoto projektu se v září 2015 zúčastní 24 našich studentů týdenní návštěvy francouzského lycea a v září 2016 francouzští studenti navštíví naši školu.

Příklad společné práce francouzských a českých studentů - závěrečné plakáty na daná témata - jsou k vidění na samostatné stránce projektů.

 

Školní rok 2015/2016

V tomto školním roce studenti zpracovávali nový projekt s názvem COMPARING OUR DAILY ACTIVITIES. Našimi partnery byly:

  • Lycée Romain Rolland, Clamecy, Francie
V projektu se studenti zabývali činnostmi, které tvoří jejich den: ranními rituály, prací ve škole, zálibami, dalšími každodenními aktivitami, oslavami a vánočními zvyky, domácími mazlíčky, oblíbenými filmy a seriály, hudbou, typickými jídly i problémy současnosti, jako byl např. teroristický útok v Paříži. Po celý školní rok vzájemně komunikovali v angličtině a zlepšovali své jazykové dovednosti. Projekt byl uzavřen po návštěvě Francie 24 českými studenty, kteří strávili týden v Lycée Romain Rolland v Clamecy v září 2015, a tak v rámci projektu mohli dál rozvíjet svá přátelství a dozvědět se spoustu zajímavých informací o životě ve Francii.
Na základě tohoto projektu v září 2016 přijede 24 francouzských studentů na týdenní návštěvu naší školy. Příklad společné práce francouzských a českých studentů - závěrečné plakáty na téma My Perfect Day, které shrnují většinu prodiskutovaných témat - jsou k vidění na samostatné stránce projektů.
 
 

 

 

 

 

Soubory ke stažení

cenova-nabidka.pdf Cenová nabídka (projekt CZ.1.07/1.1.00/56.0073) (283 kB)
smlouva-o-zajisteni-sluzeb.zip Smlouva o zajištění služeb (projekt CZ.1.07/1.1.00/56.0073) (1179 kB)
vysledek-vyzvy.doc Výsledek výzvy k podání nabídek CZ.1.07/1.1.00/56.0073 (463 kB)
prilohy.zip Výsledek výzvy k podání nabídek CZ.1.07/1.1.00/56.0073 (přílohy) (1074 kB)
vyzva.doc Výzva k podání nabídek CZ.1.07/1.1.00/56.0073 (237 kB)
vyzva-prilohy.zip Výzva k podání nabídek CZ.1.07/1.1.00/56.0073 (přílohy) (1098 kB)

Přijímací řízení

Jazyková škola

Kurzy a semináře

Prezentační prostory

Projekty

Získejte kvalitní vzdělání se zaměřením na podnikání, ekonomiku a cizí jazyky. Připravíme Vás i ke studiu na VŠ. Studium na OA TGM bude Vaše první dobrá investice...

získat více infromací

Nabízíme celou řadu typů jazykových kurzů pro začátečníky i pokročilé, můžete u nás složit státní jazykové zkoušky, včetně zkoušky z češtiny pro cizince...

získat více infromací

Vždy je něco nového, čemu se můžete naučit nebo v čem se můžete zdokonalit. Vyberte si z naší nabídky odborných kurzů...

získat více infromací

Hledáte vhodné prostory pro Vaše školení, semináře, kurzy či jiné firemní akce? Chcete je spojit s odpočinkem a zábavou? Můžete spojit jedno s druhým...

získat více infromací

Informace o projektech minulých, současných i budoucích... Digitální učební materiály (DUM), eTwinning atd.

získat více infromací