Přijímací řízení

Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

 
 
Proti rozhodnutí o nepřijetí není možné ve školním roce 2019/2020 podat odvolání.

Nepřijatí uchazeči, kteří však splnili podmínky pro přijetí a nebyli přijati pouze z kapacitních důvodů, mají možnost požádat o nové rozhodnutí (více v následujícím Poučení). V případě dotazů volejte 384361539 nebo 725460823.

 

 

Pravidla pro přijímání ke studiu pro školní rok 2020/2021

Pro školní rok 2020/2021 přijímáme:

  • 30 žáků na obor 63-41-M/02 obchodní akademie
  • 60 žáků na obor 78-42-M/02 ekonomické lyceum

K přijetí je nutné splnit následující podmínky:

  1. mít ukončené základní vzdělání,
  2. poskytnout studijní výsledky z 8. ročníku a 1. pol. 9. ročníku ZŠ,
  3. vykonat jednotnou přijímací zkoušku.

Přihlášku/přihlášky je třeba podat do 2. března 2020 včetně.

Jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky proběhne v pondělí 8. 6. 2020 (náhradní termín je 23.6.2020).

Ke stažení:

Tiskopis přihlášky obdržíte od své základní školy, příp. na stránkách CermatuMŠMT nebo Jihočeského kraje. Pokud stahujete formulář přihlášky z internetu, ověřte si u svého výchovného poradce, že používáte aktuální přihlášku!

Se svými dotazy nás neváhejte oslovit na tel. 384361539 (sekretariát) nebo 725460823 (ředitel školy). Další informace k JPZ najdete na stránkách prijimacky.cermat.cz.

 

 

 

Přijímací řízení

Jazyková škola

Kurzy a semináře

Prezentační prostory

Projekty

Získejte kvalitní vzdělání se zaměřením na podnikání, ekonomiku a cizí jazyky. Připravíme Vás i ke studiu na VŠ. Studium na OA TGM bude Vaše první dobrá investice...

získat více infromací

Nabízíme celou řadu typů jazykových kurzů pro začátečníky i pokročilé, můžete u nás složit státní jazykové zkoušky, včetně zkoušky z češtiny pro cizince...

získat více infromací

Vždy je něco nového, čemu se můžete naučit nebo v čem se můžete zdokonalit. Vyberte si z naší nabídky odborných kurzů...

získat více infromací

Hledáte vhodné prostory pro Vaše školení, semináře, kurzy či jiné firemní akce? Chcete je spojit s odpočinkem a zábavou? Můžete spojit jedno s druhým...

získat více infromací

Informace o projektech minulých, současných i budoucích... Digitální učební materiály (DUM), eTwinning atd.

získat více infromací