Ostatní

[301] Pracovně-právní vztahy (12 hodin)

Obsah:

 • základy pracovního práva, orientace v Zákoníku práce
 • vznik, změna a ukončení pracovního poměru
 • práce konané mimo pracovní poměr
 • odměňování pracovníků
 • práva a povinnosti zaměstnanců/zaměstnavatelů

Určeno pro:

 • širokou veřejnost
 • možnost úpravy pro osoby s mentálním postižením
 • možnost úpravy pro osoby sociálně vyloučené v rámci resocializačních programů
 • vhodné i pro cizince

Cena: viz ceník


[302] Občanské a rodinné právo (12 hodin)

Obsah:

 • základy občanského a rodinného práva, orientace v právních předpisech
 • vlastnické právo a katastr nemovitostí
 • dědické právo
 • kupní smlouva, smlouva o dílo, nájemní smlouva, darovací smlouva, plná moc
 • občanské soudní řízení - podání návrhů žaloby
 • služby advokátů a notářů
 • manželství, registrované partnerství
 • právní vztahy v rodině
 • náhradní péče o dítě

Určeno pro:

 • širokou veřejnost
 • možnost úpravy pro osoby s mentálním postižením
 • možnost úpravy pro osoby sociálně vyloučené v rámci resocializačních programů

Cena: viz ceník

Přijímací řízení

Jazyková škola

Kurzy a semináře

Prezentační prostory

Projekty

Získejte kvalitní vzdělání se zaměřením na podnikání, ekonomiku a cizí jazyky. Připravíme Vás i ke studiu na VŠ. Studium na OA TGM bude Vaše první dobrá investice...

získat více infromací

Nabízíme celou řadu typů jazykových kurzů pro začátečníky i pokročilé, můžete u nás složit státní jazykové zkoušky, včetně zkoušky z češtiny pro cizince...

získat více infromací

Vždy je něco nového, čemu se můžete naučit nebo v čem se můžete zdokonalit. Vyberte si z naší nabídky odborných kurzů...

získat více infromací

Hledáte vhodné prostory pro Vaše školení, semináře, kurzy či jiné firemní akce? Chcete je spojit s odpočinkem a zábavou? Můžete spojit jedno s druhým...

získat více infromací

Informace o projektech minulých, současných i budoucích... Digitální učební materiály (DUM), eTwinning atd.

získat více infromací