Maturitní zkoušky

Podle vyhlášky č. 177/2009 o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou je pro letošní rok stanovena následující struktura zkoušek:

Společná část

Maturant má na výběr mezi kombinací předmětů "čeký jazyk - cizí jazyk" nebo "český jazyk - matematika". V případě jazyků se jedná o tzv. komplexní zkoušku, která se skládá z části "didaktický test / písemná práce / ústní zkouška".

Profilová část

V této části maturitních zkoušek jde o větší profilaci na studovaný obor a na jeho specifika (obecně vzato se jedná o zkoušky z odborných předmětů, které jsou pro daný studijní obor specifické - účetnictví, ekonomika atd.).

Aktuální termíny týkající se maturit ve školním roce 2014/2015:

  • protokol o výsledcích společné části MZ - školy budou mít k dispozici nejpozději 15.6.2015 (žáci, kteří udělili souhlas k zasílání výsledků na Výsledkovém portálu žáka - vpz.cermat.cz - obdrží výsledky elektronicky nejdříve 16.6.2015)
  • do 25.6.2015 lze podávat přihlášky k podzimnímu termínu MZ2015!
  • do 7.7.2015 obdrží žáci výpis o přihlášených zkouškách
  • didaktické testy a písemné práce - podzim 2015 - 1.-7.9.2015
  • ústní MZ - podzim 2015 - nejdříve 11.9.2015 (bude upřesněno v průběhu hlavních prázdnin)

Vyzkoušejte si  testy a zadání z předchozích let.

Další informace o státních maturitách na www.novamaturita.cz.


 

Přijímací řízení

Jazyková škola

Kurzy a semináře

Prezentační prostory

Projekty

Získejte kvalitní vzdělání se zaměřením na podnikání, ekonomiku a cizí jazyky. Připravíme Vás i ke studiu na VŠ. Studium na OA TGM bude Vaše první dobrá investice...

získat více infromací

Nabízíme celou řadu typů jazykových kurzů pro začátečníky i pokročilé, můžete u nás složit státní jazykové zkoušky, včetně zkoušky z češtiny pro cizince...

získat více infromací

Vždy je něco nového, čemu se můžete naučit nebo v čem se můžete zdokonalit. Vyberte si z naší nabídky odborných kurzů...

získat více infromací

Hledáte vhodné prostory pro Vaše školení, semináře, kurzy či jiné firemní akce? Chcete je spojit s odpočinkem a zábavou? Můžete spojit jedno s druhým...

získat více infromací

Informace o projektech minulých, současných i budoucích... Digitální učební materiály (DUM), eTwinning atd.

získat více infromací